Skipsfarten og sikkerhet til sjøs

St.meld. nr. 45, innst. S. nr. 193 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. S. nr. 193 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1991