Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Maribo om inntektsfradrag for tap ved salg av bolig

Dokument nr. 8:19, innst. S. nr. 111 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Maribo Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 111 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1991