Nedleggelse av administrasjonsstyret

Innst. S. nr. 99 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.02.1991 Innst. S. nr. 99 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1991