Lov om endring i lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 26, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 41 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.03.1991 Innst. O. nr. 34 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.03.1991