Forslag fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn om endring i lov om krigspensjonering for militærpersoner m.m.

Dokument nr. 8:28, innst. O. nr. 43 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Inger-Marie Ytterhorn Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.05.1991 Innst. O. nr. 43 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 23.05.1991