Lov om statsforetak

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 68 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for energi- og industrikomiteen og samferdselskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 31.05.1991 Innst. O. nr. 67 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1991