Lov om endring i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for Apoteketaten

Ot.prp. nr. 40, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 55 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1991 Innst. O. nr. 45 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1991