Endringar i statsbudsjettet 2013 om tiltakspakke for torskenæringa

Prop. 192 S (2012-2013)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet