Tillegg til St.prp. nr. 46 for 1990-91. Utbygging og disponering av gass fra Heidrunfeltet og tiltredelse av drivverdighet for Tordisfeltet m.v.

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 129 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.04.1991 Innst. S. nr. 129 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1991