Særtiltak for å betre lærarstoda i grunnskolen i grisgrendte strok

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 146 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1991 Innst. S. nr. 146 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1991