Statskraftkontraktene med risikodeling

St.prp. nr. 74, innst. S. nr. 181 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 04.06.1991 Innst. S. nr. 181 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1991