Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om virkemidler for å kunne nekte etablering av forurensningsskapende kjøpesentre

Dokument nr. 8:44, innst. S. nr. 197 for 1990-91 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. S. nr. 197 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1991