Lov om endring i lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukerkjøpstvister

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 54, besl. O. nr. 59 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1991 Innst. O. nr. 54 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 30.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1991