Visse organisatoriske spørsmål og eiendomforhold under Landbruksdepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 196 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. S. nr. 196 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991