Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 12 S (2013-2014), Innst. 72 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 72 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2013 på enkelte kapitler under Helse- og omsorgsdeparementets ansvarsområde. Til sammen innebærer endringene en netto innsparing på om lag 1,5 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013