Heving av tapsandel og reduksjon av garantiramme under Distriktenes Utbyggingsfond

St.prp. nr. 98, innst. S. nr. 216 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1991 Innst. S. nr. 216 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1991