Tillegg til Ot.prp. nr. 35 for 1990-91 Skattereformen 1992

Ot.prp. nr. 70, innst. O. nr. 80, besl. O. nr. 87-98 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1991 Innst. O. nr. 80 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.06.1991