Revidert nasjonalbudsjett 1997

St.meld. nr. 2 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. IV (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1997 Budsjett-innst. S. IV (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997