Likviditetstilførsel til Fosdalens Bergverks-Aktieselskab

St.prp. nr. 23 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet ( Trukket tilbake ved St.meld. nr. 22, innst. S. nr. 19 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet