Representantforslag om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Dokument 8:12 S (2013-2014), Innst. 128 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag (V) Innstilling avgitt 12.02.2014 Innst. 128 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2014