Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, André N. Skjelstad og Ola Elvestuen om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. februar 2014

Anniken Huitfeldt

Astrid Aarhus Byrknes

leder

ordfører