Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1988

St.meld. nr. 67 for 1988-89, innst. S. nr. 99 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1990 Innst. S. nr. 99 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.03.1990