Rapport fra Riksrevisjonen datert 23. mai 1989 vedrørende en utvidet kritisk gjennomgåelse av visse sider ved den økonomiske virksomhet i Industrifondet

Dokument nr. 12 for 1988-89, innst. S. nr. 234 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1990 Innst. S. nr. 234 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1990