Representantforslag om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

Dokument 8:15 S (2013-2014), Innst. 158 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Ketil Kjenseth, Olaug V. Bollestad, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF), (V) Innstilling avgitt 27.03.2014 Innst. 158 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Krstelig Folkeparti og Venstre om at det skal foretas en ekstern ekspertvurdering av hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst, og at det skal legges fram en plan for Stortinget om den videre omstillingen av sykehusene i hovedstadsområdet. Forslaget fikk støtte fra Senterpartiet og Ssialisitsk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2014