Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1986 og 1987

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 132 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 04.04.1990 Innst. S. nr. 132 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1990