Den 75. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1988

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 93 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 13.02.1990 Innst. S. nr. 93 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.03.1990