Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra elevplasser i videregående skole og styrking av lærlingordningen

St.prp. nr. 6, innst. S. nr. 32 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1989 Innst. S. nr. 32 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1989