Statlig overtakelse av Voksengymnaset Hegdehaugen

St.prp. nr. 8, innst. S. nr. 37 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1989 Innst. S. nr. 37 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1989