Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Indonesia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Jakarta den 19. juli 1988

St.prp. nr. 9, innst. S. nr. 13 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1989 Innst. S. nr. 13 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989