Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 12. september 1989

St.prp. nr. 16, innst. S. nr. 8 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. S. nr. 8 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989