Tilleggsbevilgning til dagpenger og stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn, kap. 2541

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 29 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1989 Innst. S. nr. 29 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1989