Utskifting av EDB-utstyr på fylkesskattekontorene og skattefogdkontorene

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 16 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1989 Innst. S. nr. 16 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989