Representantforslag om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer

Dokument 8:29 S (2013-2014), Innst. 170 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Storberget, Karin Andersen, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 170 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap, Sp og SV om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Stortinget har enstemmig besluttet å legge representantforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2014