Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Martin Kolberg, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen og Karin Andersen om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 24. april 2014

Geir Pollestad

Pål Farstad

leder

ordfører