Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen

Dokument 8:30 S (2013-2014), Innst. 204 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Sveinung Rotevatn, Terje Breivik Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.05.2014 Innst. 204 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen ved å igangsette en offentlig utredning av fosterhjemsomsorgen. Forslaget ble ikke vedtatt. Derimot ble det vedtatt å legge frem en egen stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen innen utgangen av 2015. Det fremgår av innstillingen at flertallet (Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti) ser behov for en gjennomgang, men at en samtidig er utålmodig og bekymret for at det vil være begrenset rom for større endringer mens en stor offentlig utredning pågår.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2014