Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 22. mai 2014

Svein Harberg

Sonja Mandt

leder

ordfører