Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann

Ot.prp. nr. 17, innst. O. nr. 21, besl. O. nr. 26 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 25.01.1990 Innst. O. nr. 21 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.1990

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.1990

   Behandlet i Lagtinget: 22.02.1990