Sosialtrygdene 1984-88

St.meld. nr. 15, innst. S. nr. 84 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.01.1990 Innst. S. nr. 84 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 01.02.1990