Forslag av 17. november 1989 fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Aunelista om eventuell omorganisering av NSBs godstransport og om overføring fra jernbanetransport til vegtransport

Innst. S. nr. 82 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.01.1990 Innst. S. nr. 82 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1990