Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1988. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, innst. S. nr. 142 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 02.05.1990 Innst. S. nr. 142 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1990