Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett 1or 1990

Innst. S. nr. 2 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.10.1989 Innst. S. nr. 2 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.10.1989