Tilleggsbevilgning under kapittel 21, Statsrådet, til opprettelse av statsrådsembete, statssekretærembete og stilling som personlig sekretær for et nytt Arbeids- og administrasjonsdepartement

St.prp. nr. 26, innst. S. nr. 5 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1989 Innst. S. nr. 5 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1989