Tilbakekalling av Ot.prp. nr. 10 for 1989-90 Om lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Ot.meld. nr. 2, innst. O. nr. 3 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. O. nr. 3 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.1989