Representantforslag om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, Iselin Nybø, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 211 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Venstre om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2014