Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1988 - 30. juni 1989 ( Regjeringsprotokollane)

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 174 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. S. nr. 174 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1990