Tilbakekalling av St.meld. nr. 9 for 1989-90 Om forbrukerpolitikken

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 6 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1989 Innst. S. nr. 6 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1989