Tilbakekalling av St.meld. nr. 16 for 1989-90 Om offentlig rettshjelp

St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 10 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. S. nr. 10 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989