Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om en ordning med statsstøtte til fritidsklubbers arbeid for eldre

Dokument nr. 8:1, innst. S. nr. 36 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.11.1989 Innst. S. nr. 36 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1989