Finansministerens redegjørelse om endringer i statsbudsjettet 1990

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren Mistillitsforslag fra Kjellbjørg Lunde mot Regjeringen Jan P. Syse

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet