Tilbakekalling av St.prp. nr. 23 for 1989-90 Likviditetstilførsel til Fosdalens Bergverks-Aktieselskab

St.meld. nr. 22, innst. S. nr. 19 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 07.11.1989 Innst. S. nr. 19 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.11.1989